Ocupació sostenible

Aquest blog va néixer al maig de 2012 amb l’objectiu de contrastar informacions sobre l’actualitat del mercat de treball i d’aprofundir en la transició a una economia verda com a alternativa necessària i possible per a crear, de forma urgent, llocs de treball  dignes en un nou model de desenvolupament sostenible.

En aquell moment de crisi es podria haver fet una aposta per una transformació de model, que formulés unes noves regles de joc sostenibles generadores d’ocupació en diferents sectors com l’energia, els residus, la gestió forestal, la mobilitat… en la línia que es ve exposant en aquest blog. Això no va ser així.

Darrerament (any 2019) sembla que la lluita contra el canvi climàtic està recuperant força a nivell social; des de la vessant governamental la transició ecològica cada vegada està més present en les estratègies de Govern; i a nivell europeu s’ha renovat el Green New Deal com a estratègia pels propers anys.

Davant d’aquest escenari sembla necessari seguir aportant arguments per ajudar a materialitzar la transició ecològica des de la perspectiva de l’ocupació, tant per les seves oportunitats com per anticipar-se i reorientar els efectes negatius de la transformació.