Bases documentales para construir un plan de eficiencia energética en edificios generador de nuevos empleos

En Greenjobs.cat se ha dedicado un artículo a la imperiosa necesidad-oportunidad de ofrecer un nuevo panorama de actividad económica al sector relacionado  con la construcción, centrado en la eficiencia energética en edificios —como ya están llevando a cabo diversos países—. También se ha redactado un artículo pretendiendo cuantificar el impacto neto en creación de puestos de empleo que una iniciativa de estas características podría suponer, y que arroja cifras más que significativas. En el presente artículo se pretenden citar algunas  bases documentales y referencias para facilitar esta deseable política pública de activación económica, racionalidad ambiental y creación de empleo.

Continue reading

El treball al camp català en el futur: Quines portes ens obre la ‘Green Economy’

(Text que va servir de base per una Conferència exposada amb aquest títol el passat dia 20/12/2012 a la Diputació de Lleida, en el marc d’unes jornades organitzades pel SOC sobre l’ocupació al camp català).

 Tot i que hi ha força literatura sobre agricultura i Economia Verda, així com interessants experiències, resulta molt difícil —sense haver fet abans un profund i exhaustiu anàlisi previ de la nostra realitat— definir quines poden ser les oportunitats, “les portes”, que la Green Economy —o l’Economia Verda— pot obrir en el mercat de treball de la Catalunya rural.

L’exercici que es proposa a continuació serà, doncs, presentar alguns dels elements que, des del punt de vista ocupacional, poden tenir un cert interès; i que actualment s’estan tenint en compte en les polítiques de transició a una Economia Verda en l’àmbit de l’agricultura. Es tracta de que aquests elements i reflexions puguin ser valorats per persones i professionals de l’àmbit de les polítiques agràries i, si certament tenen un encaix i una prospectiva de creació de llocs de treball en el nostre entorn, poder-los fomentar quan abans. De fet, les polítiques agràries són polítiques d’activació econòmica,  de desenvolupament territorial i social, i han d’incloure, sense dubte la visió i preocupació pels llocs de treball.

Continue reading

150.000 nous llocs de treball si apostem fort per l’eficiència energètica; no perdem el temps.

La construcció sostenible especialment focalitzada en l’eficiència energètica és, probablement, el sector amb més potencial de creació d’ocupacions sostenibles o Greenjobs, i on les virtuts de la seva component de creació d’ocupació neta respecte la “no-acció” són més clares i constatades. Continue reading

Eficiència energètica i construcció sostenible: Definició i concepte estratègic

Millorar l’eficiència energètica consisteix en obtenir el mateix servei amb menys recursos. I si entre aquests recursos també considerem els econòmics, els beneficis i el guany de competitivitat han de suposar un resultat evident. Continue reading