El treball al camp català en el futur: Quines portes ens obre la ‘Green Economy’

(Text que va servir de base per una Conferència exposada amb aquest títol el passat dia 20/12/2012 a la Diputació de Lleida, en el marc d’unes jornades organitzades pel SOC sobre l’ocupació al camp català).

 Tot i que hi ha força literatura sobre agricultura i Economia Verda, així com interessants experiències, resulta molt difícil —sense haver fet abans un profund i exhaustiu anàlisi previ de la nostra realitat— definir quines poden ser les oportunitats, “les portes”, que la Green Economy —o l’Economia Verda— pot obrir en el mercat de treball de la Catalunya rural.

L’exercici que es proposa a continuació serà, doncs, presentar alguns dels elements que, des del punt de vista ocupacional, poden tenir un cert interès; i que actualment s’estan tenint en compte en les polítiques de transició a una Economia Verda en l’àmbit de l’agricultura. Es tracta de que aquests elements i reflexions puguin ser valorats per persones i professionals de l’àmbit de les polítiques agràries i, si certament tenen un encaix i una prospectiva de creació de llocs de treball en el nostre entorn, poder-los fomentar quan abans. De fet, les polítiques agràries són polítiques d’activació econòmica,  de desenvolupament territorial i social, i han d’incloure, sense dubte la visió i preocupació pels llocs de treball.

Continue reading