About me

Sóc LLicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona. Vaig iniciar els meus estudis l’any 1992, quan el concepte “medi ambient” sonava novedós i veritablement esperançador. Les meves primeres experiències professionals en el sector van estar del costat de l’Economia Social i Solidària, entenent que el medi ambient era una oportunitat, entre d’altres, per la creació de llocs de treball.

Amb aquesta fita vaig estar uns anys treballant a la Fundació Engrunes (1996-1999), de la que conservo un magnífic record de molta gent, i on vam experimentar molts projectes associats especialment a la gestió dels residus municipals. Més endevant, i en una línia similar, vaig formar part de l’equip promotor de l’empresa d’inserció Recibaix, de la que vaig ser gerent i responsable tècnic durant els seus primers anys de posada en marxa (1999-2002); i on també les experiències viscudes a títol personal i professional seran del tot inolvidables.

Posteriorment vaig tenir l’oportunitat de renovar la perspectiva tècnica i teòrica gràcies a la meva col•laboració professional amb la consultora ambiental ENT (2002-2004); on la professionalitat dels companys em va permetre aprendre molt. Durant aquells anys vaig cursar determinats estudis (encara incomplerts) d’enginyeria mecànica a la UPC.

Entre el 2003-2004 vaig treballar com a tècnic ambiental municipal. Fins el 2007 vaig assessorar en matèria ambiental en l’àmbit normatiu i de control de l’acció de Govern del Congrés de Diputats. Entre el 2007 i el 2010 vaig desenvolupar la meva activitat professional al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Des de l’any 2010 sóc funcionari de carrera de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya.

Miquel Carrión
contact@greenjobs.cat