Nou curs universitari de la UNED sobre ‘Green jobs: noves oportunitats d’ocupació’.

Fa algunes setmanes que el blog de Greenjobs.cat ha patit una aturada en l’elaboració de continguts. No ha estat un temps perdut.

A banda de mantenir el Twitter ‘@greenjobs_cat’ ben actiu, per anar movent i generant informació d’interès en relació a la temàtica de l’Economia Verda i les seves derivades sobre l’ocupació, s’ha fet molta feina en el disseny i elaboració d’un nou curs universitari. ‘Green jobs Management: Oportunitat de noves ocupacions’.

Aquest curs és probablement un dels primers exemples  de formació universitària adreçada a profunditzar en la temàtica dels Green jobs, avalat amb una certificació per part de la UNED (Universidad Nacional a Distancia) i per la metodologia formativa i tecnològica del Institut d’Activació Empresarial (IAE).

La seva presentació, els contiguts del curs, l’objectiu competencial, les persones a les que s’adreça i l’equip docent els podeu trobar a la web de l’Institut d’Activació Empresarial: Green jobs Management: Oportunidad de nuevos empleos_ Curso UNED_ Formación Permanente_ Experto Profesional.

La inscripció i matrícula es poden gestionar a través de la web de la UNED. GREEN JOBS MANAGEMENT: OPORTUNIDAD DE NUEVOS EMPLEOS.

Aquest curs s’ha dissenyat amb l’objectiu de dotar de les habilitats, actituds i coneixements necessaris per desplegar les potencialitats ocupacionals de l’Economia Verda; tractarà des de les seves bases teòriques, la bibliografia internacional de referència, els conceptes clau, els organismes estratègics i fins a les millors pràctiques disponibles.

A més, està complementat per la participació de professors i professores experts en temàtiques ambientals concretes que poden proporcionar aplicacions pràctiques i innovació d’aquest futur ocupacional en sectors desitjablement emergents. Així hi haurà mòduls de mobilitat sostenible, eficiència energètica en edificis, agricultura ecològica i aprofitament energètic de biomassa forestal

Us animo molt a participar en aquest curs i compartir aquesta experiència novedosa, i a donar-la a conèixer a aquelles persones que cregueu els pot interessar.